Śledź nas na:

Motywacja - Edukacja - Inspiracja

Umożliwiamy polskim naukowcom realizację ich pełnego potencjału


Zakończenie działalności firmy Academya

Szanowni Klienci,

Z przykrością informujemy, że firma Academya zakończyła swoją działalność i nie przyjmuje już nowych zleceń na tłumaczenia i korektę językową. Dziękujemy Wam za zaufanie, które okazaliście nam przez dwanaście lat istnienia naszej firmy.

Jeśli interesują Cię informacje dotyczące ewentualnych szkoleń, prosimy o kontakt pod adresem info@academya.com.

Dziękujemy za lata współpracy.

Z poważaniem,

Zespół Academya


Pomagamy stworzyć wybitną publikację

Skorzystaj z doświadczenia i kompetencji brytyjskich recenzentów, specjalistów językowych oraz polskich tłumaczy specjalistycznych. Publikuj skutecznie w wysoko punktowanych czasopismach.

Poznaj przybliżony koszt usługi korzystając z naszego kalkulatora.


Po podaniu informacji na temat długości tekstu i zakresu usług otrzymasz natychmiastową informacje o przybliżonym koszcie usługi.

Aby poznać wycenę i warunki współpracy prześlij nam draft artykułu.

 

W ciągu 24 godzin otrzymasz wycenę, a tekst Twojej publikacji będzie chroniony przez nasz regulamin świadczenia usług.

Opublikuj swoje badania w prestiżowym czasopiśmie naukowym

Wiemy, jak podnieść jakość artykułu naukowego i zwiększyć szanse na wartościową publikację.

Pomagamy publikować w wysoko punktowanych czasopismach.

Tłumaczenie (2)

Tłumaczenie

Zagwarantuj swoim badaniom międzynarodowy odbiór na najwyższym poziomie

Recenzja

Recenzja

Anonimowa recenzja merytoryczna wykonana przez eksperta z Twojej dziedziny

Proofreading

Proofreading

Korekta językowa wykonana przez brytyjskiego native speakera

Wybór czasopisma

Wybór czasopisma

Dopasowanie odpowiedniego czasopisma do Twojego artykułu

Nasze gwarancje

Skuteczne i realne wsparcie

Rozumiemy specyfikę poszczególnych dziedzin. Realizujemy projekty z klientami reprezentującymi nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne oraz medyczne.

Najwyższe międzynarodowe standardy

Wykorzystujemy doświadczenie naukowe zdobyte na wiodących międzynarodowych uczelniach. Stworzyliśmy sieć współpracujących z nami ekspertów z renomowanych brytyjskich uczelni.

Zaufanie naszych klientów

Zbudowaliśmy wieloletnie relacje z wiodącymi polskimi Uniwersytetami, Politechnikami, instytutami i grupami badawczymi, jednostkami medycznymi oraz samorządami doktoranckimi

Indywidualne podejście

Każdy artykuł poddajemy indywidualnej analizie i dobieramy odpowiednich ekspertów. Jeżeli masz pytania, chętnie porozmawiamy.

Podnosimy wartość publikacji

Od 2011 roku w Academya pomaga polskim autorom publikować w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Wspieramy naukowców na wszystkich etapach pracy nad artykułem. Współpracujemy ze specjalistami reprezentującymi dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, o zdrowiu, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Poza pracą z indywidualnymi autorami, doradzamy redakcjom czasopism, instytucjom naukowym oraz organizatorom konferencji. Prowadzimy szkolenia z zakresu publikowania naukowego, innowacyjności, współpracy nauki z przemysłem oraz budowania widoczności naukowca w internecie.

Ilu kursantów poleciłoby nasze szkolenie znajomym:
92%
Ilu spośród naszych klientów zamawia usługę proofreadingu:
82%
Ilu spośród klientów otrzymujących naszę ofertę akceptuje ją:
94%

Twoje badania zasługują na odpowiednią oprawę

Nadaj swojej karierze tempa i publikuj w prestiżowych czasopismach.
Nasi klienci publikowali w najlepszych czasopismach w wielu dyscyplinach.

Rozumiemy potrzeby polskich instytucji naukowych

Od 2011 roku w Academya wspiera polskich naukowców. Unikalność naszej oferty polega na działalności zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Współpracujemy z najlepszymi trenerami w branży edukacji, nauki i badań, którzy prowadzą szkolenia, webinaria oraz warsztaty.

Dr Marcin Kurek, mgr inż. Kinga Rudnicka, dr inż. Mariusz Woźniak, dr inż. Grzegorz Liśkiewicz, prof. Tomasz Liśkiewicz, dr Jan Paczesny, 
mgr Olle Bergman.

Stworzyliśmy sieć współpracujących z nami ekspertów z renomowanych brytyjskich uczelni.

Eksperci dostarczają anonimowe recenzje merytoryczne z rekomendacjami poprawek mających na celu zwiększenie jakości artykułu.

Od ponad 10 lat wspieramy polskich naukowców

Zobacz, jak nasze działania postrzegają Ci, którzy już z nami pracują

Budujemy długotrwałe relacje z klientami

Naukowcy współpracujący z Academya publikują więcej dobrej jakości publikacji.
Dowiedz się więcej, dlaczego warto nam zaufać.

Dlaczego warto skorzystać z analizy merytorycznej?

Nasza oferta analizy merytorycznej polega na zagwarantowaniu systemu recenzji wzorowanego na modelach funkcjonujących w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Na podstawie otrzymanego artykułu jest dobierany recenzent, który posiada adekwatną wiedzę i doświadczenie w danej branży. Ponieważ otrzymuje on wynagrodzenie, jest zobowiązany do spełnienia szeregu wymagań stworzonych przez Academya w celu zapewnienia jak najdokładniejszej analizy Państwa pracy.

Czy Academya daje gwarancję przyjęcia artykułu do druku?

Niestety nie. O przyjęciu artykułu do druku decyduje główny edytor czasopisma na podstawie sugestii wybranych przez siebie recenzentów (najczęściej dwóch lub trzech). W większości przypadków autor złożonego artykułu nigdy się nie dowie kto jest recenzentem (single blind review). Czasem jest też tak, że nawet recenzent nie otrzymuje informacji o autorstwie tekstu, który recenzuje (double blind review). Ani edytor, ani recenzenci nie mogą podlegać zewnętrznym wpływom, które mogłyby naruszyć bezstronność procesu peer-review. Dlatego żadna firma nie może oferować usług, które mogłyby w jakikolwiek sposób gwarantować przyjęcie artykułu do czasopisma. Jeżeli ktoś taką ofertę formułuje, to należy się spodziewać, że nie ma ona pokrycia, albo dotyczy czasopisma nisko notowanego, spoza listy Filadelfijskiej.

Po co mi płatna analiza merytoryczna, skoro mogę mieć ją za darmo w czasopiśmie?

Jest wiele powodów, dla których warto skorzystać z płatnej analizy merytorycznej. Poniżej wymieniamy najważniejsze z nich:

  • Analiza naszych recenzentów jest zdecydowanie bardziej wyczerpująca. Nasi recenzenci otrzymują wynagrodzenie, dlatego zobowiązujemy ich do dokładnej analizy artykułu. Nasz formularz recenzji zawiera wiele pytań i kryteriów, podczas gdy w czasopiśmie zdarza się, że odpowiedź odmowna jest opatrzona jednym zdaniem komentarza,
  • Nasza analiza merytoryczna ma zupełnie inny charakter, gdyż jej celem jest ulepszenie tekstu, a nie wykazanie błędów. W czasopiśmie, recenzent ogranicza się do podania listy błędów i ewentualnej rekomendacji co do odrzucenia artykułu. Nasi recenzenci sugerują zmiany i sposób w jaki można ich dokonać.
  • Analiza merytoryczna Academya jest wykonywana najdłużej w przeciągu 21 dni, podczas gdy w czasopiśmie naukowym może ona trwać wiele miesięcy.
  • Tak naprawdę, na analizie merytorycznej Academya nie można nic stracić. Z informacji przekazywanych przez pracowników dużych wydawnictw wynika, że aż 70% artykułów otrzymuje odpowiedź odmowną (z przyczyn formalnych lub merytorycznych). Po jej otrzymaniu praktycznie znikają szanse przyjęcia artykułu w danym czasopiśmie, chyba że tekst zostanie gruntownie zrekonstruowany. Nasza usługa daje możliwość próbnego „crash-testu”, który nie zamyka przed nami żadnych drzwi, a znacznie zwiększa szanse powodzenia.
Czy recenzent może dopisać do artykułu wnioski?

Niestety nie. Zgodnie z polskim ustawodawstwem, prawa autorskie są niezbywalne. Oznacza to, że gdyby wnioski zostały dopisane przez osobę trzecią, musiałaby ona figurować w gronie współautorów. Dlatego nasza usługa została tak przygotowana, by wszelkie zmiany merytoryczne wprowadzane były tylko i wyłącznie przez autorów tekstu na podstawie uwag recenzenta.

Dlaczego warto skorzystać z analizy gramatycznej?

Niestety, nie jesteśmy w tak komfortowej sytuacji jak Brytyjczycy czy Amerykanie i jeżeli chcemy, by nasze wyniki dotarły do szerokiego grona odbiorców na całym świecie, musimy je opisać w języku innym, niż ojczysty. Dlatego często zdarza się, że stosujemy zwroty i sformułowania brzmiące nienaturalnie dla osoby anglojęzycznej. Poprawny język jest naszą wizytówką i może wpłynąć na ogólny odbiór tekstu przez recenzenta i jego ocenę.

Czy po tłumaczeniu przez profesjonalnego tłumacza proofreading jest konieczny?

Raczej tak. Nawet najlepszy tłumacz nie zastąpi osoby, która posługuje się językiem angielskim od urodzenia (tzw. native speaker). Proofreading jest naturalnym uzupełnieniem usługi tłumaczenia w sytuacji, gdy jakość języka ma szczególne znaczenie, a tak właśnie jest w przypadku recenzowanych artykułów naukowych.

Mam artykuł zawierający 5 rozdziałów, ile będzie kosztowało tłumaczenie/recenzja/proofreading?

Cena usługi Academya zależy od długości tekstu. Nasi tłumacze jak i angielscy korektorzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie ilości słów w dokumencie. Ekspert dostarczający analizę merytoryczną otrzyma również większe wynagrodzenie w przypadku dłuższego artykułu. Na tej podstronie udostępniamy narzędzie, które dość dokładnie wylicza cenę końcową za usługę w zależności od ilości wprowadzonych słów w dokumencie.

Czy Academya może mi pomóc z artykułem, który został odrzucony przez czasopismo?

Oczywiście. Jest to szczególnie stresująca sytuacja dla każdego autora i celem naszej oferty jest uniknięcie takiej sytuacji w przyszłości. Nasz ekspert dostarczający analizę merytoryczną zapozna się z treścią artykułu i oceni recenzję przysłaną przez czasopismo. W rezultacie, autor otrzyma listę poprawek, które pozwolą na podniesienie jakości merytorycznej artykułu. Jeśli tekst odrzucony został z powodów językowych, nasza oferta proof-readingu zapewni prezentację tekstu pod względem językowym jaka oczekiwana jest od artykułów w wiodących czasopismach międzynarodowych.

Kim będzie recenzent mojego artykułu?

Recenzentami współpracującymi z Academya są pracownicy brytyjskich uczelni wyższych. Zgodnie z naszymi wymaganiami, recenzent posiada minimum stopień naukowy doktora, jest międzynarodowo uznanym ekspertem w swojej dziedzinie, regularnie publikuje i występuje w roli recenzenta w czasopismach z Listy Filadelfijskiej oraz dodatkowo może być Redaktorem lub członkiem Rady Naukowej czasopism w swojej dziedzinie naukowej. Zgodnie z umową, którą zawieramy z recenzentami, ich tożsamość pozostaje anonimowa dla autorów.

Mój artykuł jest na temat ..., czy Academya posiada eksperta w tej dziedzinie?

Bardzo prawdopodobne, że posiadamy już eksperta z Twojej dziedziny, z którym już wcześniej współpracowaliśmy. Jeśli nie, to jesteśmy w stanie pozyskać eksperta z dowolnej dziedziny dzięki naszym kontaktom na brytyjskich uniwersytetach. Bez względu na to czy posiadamy już eksperta z Twojej dziedziny, czy będziemy pozyskiwać nowego, termin wykonania analizy merytorycznej jest ten sam – maksymalnie 21 dni od daty otrzymania zlecenia.

Skorzystaj z naszego doświadczenia

Od 2011 roku skutecznie wspieramy polskich naukowców, redakcje i instytucje w efektywnym publikowaniu, w wiodących, międzynarodowych czasopismach naukowych. Pomagamy osiągać światowy poziom badań i publikacji.