Doradztwo

Dajemy realne wsparcie w rozwoju instytucji naukowych, redakcji czasopism i konferencji.

Pomagamy organizacjom osiągnąć ich cele

Wykorzystaj nasze doświadczenie w pracy z autorami, recenzentami i redakcjami renomowanych międzynarodowych czasopism naukowych.

Przykłady realizowanych projektów

W projektach doradczych dokonujemy analizy otoczenia organizacyjnego i naukowego wewnątrz instytucji w obszarze jej działania, a następnie projektujemy rozwiązania usprawniające i wspomagające procesy publikowania naukowego.

 

W naszych projektach doradczych zajmujemy się m. in. zagadnieniami z następujących obszarów:

Opracowanie strategii publikowania dla jednostek

Umiędzynarodowienie polskiego czasopisma

Zakładanie nowego czasopisma

Aplikowanie o Impact Factor dla czasopisma

Pomoc w wydawaniu materiałów konferencyjnych

Strategia i doradztwo dla instytucji, redakcji i organizatorów konferencji

Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Naszym założeniem jest osiągnięcie celu postawionego przez klienta, poprzez działania oparte na praktykach stosowanych przez wiodące, międzynarodowe redakcje i uczelnie wyższe.

Skuteczne publikowanie wyników badań w międzynarodowych czasopismach jest podstawą efektywnego funkcjonowania jednostek naukowych. Pomagamy w przygotowaniu się do oceny działalność naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przez strategiczne działania, mające na celu zwiększenie jakości publikowanych artykułów.

 

Przykładowe projekty realizowane z instytucjami:

Opracowanie krótko i długoterminowej strategii publikowania

Konsultacje z wybranymi pracownikami – mentoring

Budowanie zaangażowania pracowników w cele publikacyjne organizacji

Oferta dobranego pakietu usług wspierających publikowanie

Realizowanie indywidualnego cyklu szkoleń i warsztatów

Doradztwo w zakresie instytucyjnych czasopism i konferencji

Redakcje czasopism w Polsce stoją na progu poważnych zmian. Ich liczba w skali kraju odbiega od międzynarodowych standardów, a otoczenie prawne jest niepewne i zmienne. Wśród wielu niewiadomych, kryteria jakościowe pozostają niezmienne. Dlatego pomagamy skoncentrować się na międzynarodowych standardach jakości. Wspieramy wydawców w działaniach mających na celu zwiększenie jakości przyjmowanych artykułów.

 

Przykładowe projekty realizowane z redakcjami:

Opracowanie krótko i długoterminowej strategii rozwoju

Konsultacje z redaktorami – mentoring

Korekty językowe artykułów

Budowanie cytowalności

Strategia pozyskiwania autorów i recenzentów

Monitoring wdrażania strategii

Naukowcy wybierają konferencje gwarantujące prestiżowe publikacje pokonferencyjne. Pomagamy organizatorom w ich przygotowaniu. Doradzamy jak zorganizować konferencję o wysokim poziomie naukowym oraz dużej liczbie uczestników. Dzięki dostosowaniu wydarzenia do międzynarodowych standardów jakości, wspieramy organizatorów w osiągnięciu korzyści finansowych i wizerunkowych.

 

Przykładowe projekty realizowane z organizatorami konferencji:

Opracowanie strategii organizacji wydarzenia

Konsultacje z organizatorami - mentoring

Korekty językowe i recenzje artykułów

Wsparcie procesu przyjmowania artykułów i publikowania

Pomoc w pozyskaniu międzynarodowych partnerów

Skorzystaj z naszego doświadczenia

Wybij się ponad lokalną konkurencję. Spraw, by Twoja instytucja reprezentowała międzynarodowe standardy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI