Efektywne pisanie artykułu naukowego po angielsku

Academya > Praca nad artykułem  > Efektywne pisanie artykułu naukowego po angielsku
Efektywne pisanie artykułu naukowego po angielsku

Efektywne pisanie artykułu naukowego po angielsku

 

Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku to język niemiecki był językiem komunikacji naukowej. Jednak z powodów historycznych, politycznych i ekonomicznych język niemiecki ustąpił miejsca językowi angielskiemu jako uniwersalnemu językowi nauki. Aktualnie, to właśnie ten język postrzegany jest jako lingua franca środowiska naukowego. Statystyki to potwierdzają: ponad 80% wszystkich czasopism indeksowanych w bazie Scopus jest publikowanych w języku angielskim.

 

Dla polskich naukowców sytuacja jest o tyle trudna, że dla dobra ich kariery naukowej w kraju muszą sprawnie publikować w języku obcym. Pisanie dobrych tekstów naukowych, które wciągają czytelnika i w sposób przejrzysty prezentują tezę, jest dużym wyzwaniem dla autorów anglojęzycznych, a co dopiero dla autorów których język angielski nie jest językiem ojczystym. Nie chodzi tu tylko o zasób słownictwa, ale głównie o dogłębne zrozumienie i sprawne posługiwanie się składnią i gramatyką. Dobrze napisany artykuł naukowy przyniesie autorowi wiele korzyści: będzie łatwiejszy do analizy dla redaktora czasopisma, będzie szybciej i korzystniej oceniony przez recenzentów, zainteresuje większą rzeszę czytelników, wygeneruje więcej cytowań i w rezultacie pozytywnie wpłynie na karierę autora.

 

Jak w takim razie publikować efektywnie po angielsku? Pierwszym krokiem jest zaakceptowanie faktu, że będziemy potrzebowali pomocy w przygotowaniu artykułu. Proces redagowania tekstu możemy podzielić na dwa etapy: pisanie tekstu i końcowe językowe przygotowanie tekstu. W zależności od tego jak sprawnie posługujemy się językiem angielskim, pomoc której będziemy potrzebować będzie minimalna bądź znacząca.

 

Zanim przystąpimy do pisania tekstu musimy podjąć ważną decyzję: pisać po polsku i skorzystać z usługi tłumacza, czy pisać po angielsku. Jest to indywidualna decyzja autora uzależniona od swobody z jaką autor posługuje się językiem angielskim. Osobiście uważam, że dla autorów nie mających ciągłego bliskiego kontaktu z językiem angielskim (czytanym i pisanym), korzystniejsze będzie zadbanie o przejrzystość tekstu po polsku i praca z tłumaczem, ponieważ kiepski tekst angielski będzie bardzo trudny do poprawy. Jako redaktor, często spotykam się z artykułami które napisane są po angielsku, ale tylko w sensie używania angielskich słów, natomiast składnia i gramatyka mają wyraźne wpływy innych języków, np. chińskiego lub polskiego. Taki tekst będzie zupełnie niezrozumiały dla recenzenta co spowoduje, że artykuł zostanie szybko odrzucony przez Desk Rejection – bez udziału recenzentów.

 

Bez względu na to czy samodzielnie napisaliśmy tekst po angielsku czy korzystaliśmy z pomocy tłumacza, powinniśmy zadbać o wykończenie tekstu pod wzglądem językowym. Co ważne, czynność ta musi być przeprowadzona przez osobę, której pierwszym językiem jest język angielski. W związku z tym poprawiamy również tekst po tłumaczeniu.

 

W zależności od jakości angielskiego tekstu, będziemy potrzebowali jednej z trzech poniższych usług:

  • Proofreading (korekta tekstu),
  • Language Editing (edycja tekstu),
  • Re-writing (przepisanie tekstu).

 

Te trzy usługi wymagają różnego nakładu pracy od korektora i różnego stopnia ingerencji w tekst. Proofreading wykonujemy na tekstach, które już są bardzo dobrze napisane i wymagają jedynie szybkiego sprawdzenia i ewentualnego wychwycenia drobnych pomyłek gramatycznych. Teksty, które wymagają większej ingerencji, nie tylko w gramatykę ale również w stylistykę, należy poddać usłudze Language Editing. W tym przypadku niektóre zdania mogą być przepisane od nowa w celu zmiany składni, szyku lub lepszego sformułowania myśli. Re-writing wykonywany jest niezbyt często i raczej niechętnie przez korektorów. Usługa ta wiąże się z kompletnym przepisaniem tekstu i wymaga udziału osoby, która jest biegła w wąskiej tematyce prezentowanej w artykule.

 

Pisanie artykułów w języku obcym nie jest łatwe, ale możemy się do tego należycie przygotować. Jako autorzy, mamy do dyspozycji tłumaczy i korektorów, którzy pomogą nam zaprezentować wyniki pracy badawczej w sposób gwarantujący jasność przekazu. Jeśli angielski nie jest naszą mocną stroną powinniśmy napisać artykuł po polsku abyśmy mogli skoncentrować się na dobrym stylu tekstu. Jeśli posługujemy się angielskim swobodnie, zawsze warto skorzystać z proofreadingu w celu uniknięcia prostych błędów lub pomyłek.

 

Tomek

Bez komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.