FAQ

Odpowiedzi na pytania zadawane przez naszych Klientów.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej przedstawiliśmy listę najczęściej zadawanych pytań, które otrzymujemy od klientów. Jeżeli nie rozwiewają one wszystkich Twoich wątpliwości, chętnie odpowiemy na Twoje pytanie – wyślij je przez formularz kontaktowy.

Pytania dotyczące wsparcia publikacji:

Dlaczego warto skorzystać z analizy merytorycznej?

Nasza oferta analizy merytorycznej polega na zagwarantowaniu systemu recenzji wzorowanego na modelach funkcjonujących w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Na podstawie otrzymanego artykułu jest dobierany recenzent, który posiada adekwatną wiedzę i doświadczenie w danej branży. Ponieważ otrzymuje on wynagrodzenie, jest zobowiązany do spełnienia szeregu wymagań stworzonych przez Academya w celu zapewnienia jak najdokładniejszej analizy Państwa pracy.

Czy Academya daje gwarancję przyjęcia artykułu do druku?

Niestety nie. O przyjęciu artykułu do druku decyduje główny edytor czasopisma na podstawie sugestii wybranych przez siebie recenzentów (najczęściej dwóch lub trzech). W większości przypadków autor złożonego artykułu nigdy się nie dowie kto jest recenzentem (single blind review). Czasem jest też tak, że nawet recenzent nie otrzymuje informacji o autorstwie tekstu, który recenzuje (double blind review). Ani edytor, ani recenzenci nie mogą podlegać zewnętrznym wpływom, które mogłyby naruszyć bezstronność procesu peer-review. Dlatego żadna firma nie może oferować usług, które mogłyby w jakikolwiek sposób gwarantować przyjęcie artykułu do czasopisma. Jeżeli ktoś taką ofertę formułuje, to należy się spodziewać, że nie ma ona pokrycia, albo dotyczy czasopisma nisko notowanego, spoza listy Filadelfijskiej.

Po co mi płatna analiza merytoryczna, skoro mogę mieć ją za darmo w czasopiśmie?

Jest wiele powodów, dla których warto skorzystać z płatnej analizy merytorycznej. Poniżej wymieniamy najważniejsze z nich:

  • Analiza naszych recenzentów jest zdecydowanie bardziej wyczerpująca. Nasi recenzenci otrzymują wynagrodzenie, dlatego zobowiązujemy ich do dokładnej analizy artykułu. Nasz formularz recenzji zawiera wiele pytań i kryteriów, podczas gdy w czasopiśmie zdarza się, że odpowiedź odmowna jest opatrzona jednym zdaniem komentarza,
  • Nasza analiza merytoryczna ma zupełnie inny charakter, gdyż jej celem jest ulepszenie tekstu, a nie wykazanie błędów. W czasopiśmie, recenzent ogranicza się do podania listy błędów i ewentualnej rekomendacji co do odrzucenia artykułu. Nasi recenzenci sugerują zmiany i sposób w jaki można ich dokonać.
  • Analiza merytoryczna Academya jest wykonywana najdłużej w przeciągu 21 dni, podczas gdy w czasopiśmie naukowym może ona trwać wiele miesięcy.
  • Tak naprawdę, na analizie merytorycznej Academya nie można nic stracić. Z informacji przekazywanych przez pracowników dużych wydawnictw wynika, że aż 70% artykułów otrzymuje odpowiedź odmowną (z przyczyn formalnych lub merytorycznych). Po jej otrzymaniu praktycznie znikają szanse przyjęcia artykułu w danym czasopiśmie, chyba że tekst zostanie gruntownie zrekonstruowany. Nasza usługa daje możliwość próbnego „crash-testu”, który nie zamyka przed nami żadnych drzwi, a znacznie zwiększa szanse powodzenia.
Czy recenzent może dopisać do artykułu wnioski?

Niestety nie. Zgodnie z polskim ustawodawstwem, prawa autorskie są niezbywalne. Oznacza to, że gdyby wnioski zostały dopisane przez osobę trzecią, musiałaby ona figurować w gronie współautorów. Dlatego nasza usługa została tak przygotowana, by wszelkie zmiany merytoryczne wprowadzane były tylko i wyłącznie przez autorów tekstu na podstawie uwag recenzenta.

Dlaczego warto skorzystać z analizy gramatycznej?

Niestety, nie jesteśmy w tak komfortowej sytuacji jak Brytyjczycy czy Amerykanie i jeżeli chcemy, by nasze wyniki dotarły do szerokiego grona odbiorców na całym świecie, musimy je opisać w języku innym, niż ojczysty. Dlatego często zdarza się, że stosujemy zwroty i sformułowania brzmiące nienaturalnie dla osoby anglojęzycznej. Poprawny język jest naszą wizytówką i może wpłynąć na ogólny odbiór tekstu przez recenzenta i jego ocenę.

Czy po tłumaczeniu przez profesjonalnego tłumacza proofreading jest konieczny?

Raczej tak. Nawet najlepszy tłumacz nie zastąpi osoby, która posługuje się językiem angielskim od urodzenia (tzw. native speaker). Proofreading jest naturalnym uzupełnieniem usługi tłumaczenia w sytuacji, gdy jakość języka ma szczególne znaczenie, a tak właśnie jest w przypadku recenzowanych artykułów naukowych.

Mam artykuł zawierający 5 rozdziałów, ile będzie kosztowało tłumaczenie/recenzja/proofreading?

Cena usługi Academya zależy od długości tekstu. Nasi tłumacze jak i angielscy korektorzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie ilości słów w dokumencie. Ekspert dostarczający analizę merytoryczną otrzyma również większe wynagrodzenie w przypadku dłuższego artykułu. Na tej podstronie udostępniamy narzędzie, które dość dokładnie wylicza cenę końcową za usługę w zależności od ilości wprowadzonych słów w dokumencie.

Czy Academya może mi pomóc z artykułem, który został odrzucony przez czasopismo?

Oczywiście. Jest to szczególnie stresująca sytuacja dla każdego autora i celem naszej oferty jest uniknięcie takiej sytuacji w przyszłości. Nasz ekspert dostarczający analizę merytoryczną zapozna się z treścią artykułu i oceni recenzję przysłaną przez czasopismo. W rezultacie, autor otrzyma listę poprawek, które pozwolą na podniesienie jakości merytorycznej artykułu. Jeśli tekst odrzucony został z powodów językowych, nasza oferta proof-readingu zapewni prezentację tekstu pod względem językowym jaka oczekiwana jest od artykułów w wiodących czasopismach międzynarodowych.

Kim będzie recenzent mojego artykułu?

Recenzentami współpracującymi z Academya są pracownicy brytyjskich uczelni wyższych. Zgodnie z naszymi wymaganiami, recenzent posiada minimum stopień naukowy doktora, jest międzynarodowo uznanym ekspertem w swojej dziedzinie, regularnie publikuje i występuje w roli recenzenta w czasopismach z Listy Filadelfijskiej oraz dodatkowo może być Redaktorem lub członkiem Rady Naukowej czasopism w swojej dziedzinie naukowej. Zgodnie z umową, którą zawieramy z recenzentami, ich tożsamość pozostaje anonimowa dla autorów.

Mój artykuł jest na temat ..., czy Academya posiada eksperta w tej dziedzinie?

Bardzo prawdopodobne, że posiadamy już eksperta z Twojej dziedziny, z którym już wcześniej współpracowaliśmy. Jeśli nie, to jesteśmy w stanie pozyskać eksperta z dowolnej dziedziny dzięki naszym kontaktom na brytyjskich uniwersytetach. Bez względu na to czy posiadamy już eksperta z Twojej dziedziny, czy będziemy pozyskiwać nowego, termin wykonania analizy merytorycznej jest ten sam – maksymalnie 21 dni od daty otrzymania zlecenia.

Pytania dotyczące oferty szkoleń:

Czy istnieje możliwość ustalenia dokładnego zakresu i tematów poruszanych podczas szkolenia?

Oczywiście. Ogólny zakres tematyczny oferowanych przez nas szkoleń (dla autorów publikacji, dla redakcji czasopism i dla firm) zgodny jest z naszą ofertą na stronie Szkolenia. Ostateczny zakres konsultujemy natomiast indywidualnie z każdą instytucją w zależności od poziomu doświadczenia uczestników, wielkości grupy oraz czasu trwania szkolenia (jedno- lub wielo-dniowe).

Jakie terminy szkolenia wchodzą w grę?

Na co dzień jesteśmy pracownikami uczelni (Tomek w Leeds w Wielkiej Brytanii, Grzegorz w Łodzi na Politechnice), więc nasza dyspozycyjność jest ograniczona. Harmonogram szkoleń planujemy z dość dużym wyprzedzeniem, zwykle w trzech lub czterech tygodniowych edycjach w ciągu roku. Osoby zainteresowane szkoleniem zachęcamy do kontaktu w celu sprawdzenia wolnych terminów.

Ilu uczestników możemy zgłosić do szkolenia?

Dowolną. My dobierzemy sposób prowadzenia szkolenia tak, aby zapewnić najlepszą interakcję z uczestnikami. Pracowaliśmy indywidualnie z grupami 2-3 osobowymi, jak również z 50-100 osobowymi. Zajęcia w małych grupach mają charakter mentoringu i indywidualnego podejścia do uczestnika, natomiast zajęcia z większymi grupami mają charakter wykładowy, z dużą ilością interakcji. W przypadku mniejszych grup istnieje możliwość zorganizowania szkoleń warsztatowych, podczas których uczestnicy wykorzystują własne komputery do przeprowadzenia szeregu praktycznych ćwiczeń.

Jakie materiały szkoleniowe zapewniacie uczestnikom?

Uczestnicy otrzymują materiały drukowane, będące konspektem najważniejszych prezentowanych treści podczas szkolenia. Ponadto zapewniamy listę licznych adresów zasobów i narzędzi internetowych. Uczestnicy szkoleń na temat publikowania naukowego otrzymują kopię naszego autorskiego Szablonu Artykułu Naukowego, na którym pracujemy wspólnie podczas szkolenia. Zwykle posiadamy również szeroki wybór materiałów dla autorów od partnerskich wydawnictw (Elsevier, Taylor & Francis).

Czy wiedza, jaką dzielicie się podczas szkoleń na temat publikowania, jest na tyle uniwersalna, że pracownicy naszej uczelni skorzystają ze szkolenia tak samo jak pracownicy uczelni technicznych?

Źródłem do materiałów szkoleniowych jest wieloletnie doświadczenie w pracy z autorami wielu dyscyplin naukowych. Od 2011 roku pracowaliśmy z autorami praktycznie wszystkich dziedzin: językoznawcy, artyści, inżynierowie, lekarze, przedstawiciele nauk społecznych, ekonomicznych i humanistycznych. Czasem są to grupy interdyscyplinarne, czasem jednorodne. Materiały szkoleniowe są uniwersalne, ponieważ koncentrujemy się na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach jakościowych i pomagamy autorom pisać do czasopism z Listy Filadelfijskiej (lista A MNiSW).

Pytania dotyczące usługi doradztwa:

Na czym polega usługa doradztwa?

Doradztwo jest indywidualnym wsparciem klienta i polega na wsparciu instytucji w realizacji określonego celu. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i wiedzę aby pomóc instytucji klienta zwiększyć jakość badań naukowych oraz efektywność publikowania naukowego. W naszym doradztwie opieramy się na międzynarodowych standardach projakościowych stosowanych na uczelniach, redakcjach czasopism, wydawnictwach i innych instytucjach związanych z nauką na całym świecie.

Kto może skorzystać z usługi doradztwa?

Najczęściej z usługi doradztwa korzystają jednostki naukowe, redakcje czasopism oraz firmy poszukujące wsparcia w nawiązaniu kontaktów z uczelnią. Usługa jest jednak traktowana indywidualnie, więc istnieje możliwość współpracy z każdą instytucją zainteresowaną naszym wsparciem. Usługa doradztwa dostarcza wartość wszystkim instytucjom związane z badaniami naukowymi oraz publikowaniem naukowym.

Jaka jest cena i czas realizacji usługi?

Cena i czas ralizacji usługi zależy od jej zakresu i oczekiwań klienta. Najczęściej odbywamy pierwsze spotkanie w celu zrozumienia potrzeb instytucji z którą może zostać nawiązana współpraca. Po tym spotkaniu przygotowujemy harmonogram działań, który mają służyć osiągnięciu założonego celu. Harmonogram i wycena zostają przesłane pocztą elektroniczną i poddane pod akceptację ze strony klienta.

Jakie mogą być przykładowe cele doradztwa?

Dla instytucji naukowych tematem doradztwa może być min. „zwiększenie publikacyjności pracowników”, „wsparcie w organizacji konferencji naukowej”, „budowanie środowiska sprzyjającemu współpracy z przemysłem”. Redakcjom pomagamy najczęściej w budowaniu strategii rozwoju, internacjonalizacji. Dla firm oferujemy doradztwo w zakresie poszukiwania technologii oraz nawiązywania kontaktu z polskimi i zagranicznymi uczelniami.

Mam problem, ale nie wiem czy doradztwo mi pomoże?

Jest tylko jedna metoda żeby się dowiedzieć – aby skontaktować się z nami i sprawdzić! Na początku proponujemy krótkie spotkanie lub rozmowę telefoniczną. Ich celem jest zrozumienie potrzeby Państwa instytucji. Rozmowa do niczego nie zobowiązuje i pozwala dowiedzieć się czy jest możliwość, abyśmy Państwu pomogli.

Skorzystaj z naszego doświadczenia

Od 2011 roku skutecznie wspieramy polskich naukowców, redakcje i instytucje w efektywnym publikowaniu, w wiodących, międzynarodowych czasopismach naukowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI