Którego managera referencji wybrać?

Academya > Praca nad artykułem  > Którego managera referencji wybrać?
Którego managera referencji wybrać

Którego managera referencji wybrać?

 

W ostatnim wpisie przekonywałem, że korzystanie z managera referencji może znacznie przyspieszyć przygotowanie artykułu naukowego. Posiadając dobrą i aktualną bazę artykułów jesteś w stanie stworzyć bibliografię przez kilka minut. Można to uczynić za pomocą wielu narzędzi. Dlatego postanowiłem zebrać w tym wpisie informacje przydatne przy wyborze odpowiedniego programu. Porównanie ograniczymy do najpopularniejszych: Zotero, EndNote, Mendeley, RefworksJabRef, CiteULike, Papers.

 

Który manager referencji jest najpopularniejszy?

Zaczniemy od pytania o popularność każdego z nich. Można ją ocenić na podstawie częstości wpisywania nazw programów w serwisie Google (Rysunek 1). Z pomocą Google Trends prześledziłem przebieg popularności szukanych fraz od 2004 roku (w przypadku „papers” wziąłem pod uwagę hasło „papers software” z uwagi na wiele znaczeń samegowyrażenia „papers”).

Swiat-od-2004
Rysunek 1: Relatywna częstość wpisywania w Google nazw wybranych managerów referencji na Świecie (opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends).

 

Widać wyraźnie dominującą popularność EndNote na początku analizowanego okresu. Całkiem popularny był też JabRef, który był jedyną możliwością dla osób piszących artykuły w LaTeX-u. Wysoka ilość wyszukiwań „papers software” musi dotyczyć innego programu, gdyż menadżer referencji o tej nazwie istnieje od 2007 roku.

 

etykieta do obraka
Rysunek 2: Relatywna częstość wpisywania w Google nazw wybranych managerów referencji na Świecie (opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends).

 

Ostatnie dwa lata zostały przybliżone na rysunku 2. Do tego czasu popularność EndNote spadała, a rosła min. Zotero oraz Mendeley. Widać, że obecnie to te trzy programy są najpopularniejsze. Nieco mniej zyskały na popularności RefWorks i Citavi. Pozostałe programy można uznać za cieszące się dużo mniejszym zainteresowaniem.

 

Polska-od-2004-reference
Rysunek 3: Relatywna częstość wpisywania w Google nazw wybranych managerów referencji w Polsce (opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends).

 

Rysunek 3 przedstawia względną popularność tych haseł w Polsce. Niestety nie jest możliwe porównanie między wykresami 1 a 3, ponieważ pionowa oś prezentuje zawsze wartość względną do najwyższej zaobserwowanej dla danej grupy haseł. W tym przypadku również obserwujemy początkową dominację EndNote. Obecnie nie ma możliwości określenia, który z programów jest najpopularniejszy, nawet gdybym skupił się na ostatnich dwóch latach.

 

Aby zrozumieć skalę ogólnego zainteresowania tego typu programami porównałem je z hasłem „lista czasopism” wpisywanym w celu dostania się do listy czasopism punktowanych MNiSW. Tutaj pojawiła się ciekawostka – o ile zainteresowanie listą czasopism wyraźnie wzrosło w ostatnich latach, to zainteresowanie narzędziami pomagającymi w pisaniu publikacji jest cały czas niskie.

 

Który manager referencji ma najwięcej funkcji?

Popularność programów to duża wskazówka, ale dla użytkownika najważniejsze jest to, czy program może zapewnić określone funkcje. Poniżej przedstawiamy porównanie funkcji dostępnych w omawianych przez nas programach sporządzone przez M Fennera w 2010 roku. Od tamtego czasu część programów mocno się rozwinęła i dużo bardziej aktualnym źródłem może być książka Opening Science autorstwa S Bartling, S Friesike. Dla osób szukających pełniejszego wprowadzenia w temat zarządzania literaturą polecam rozdział „Reference Management”. Drugim cennym i niezwykle szczegółowym źródłem jest porównanie managerów referencji na Wikipedii.

 

Reference-Manager-Overview
Rysunek 4: Zestawienie funkcji oferowanych przez managerów referencji (Fenner, 2010).

 

Który tak naprawdę jest dla Ciebie?

Wszystkie przedstawione programy zapewnią nam zarządzanie literaturą – różnica tkwi w szczegółach. Myślę, że najlepiej wybrać program zgodny z naszym środowiskiem pracy i bezproblemowy.

 

Pierwszym elementem jest zgodność ze współpracownikami. Warto poprzedzić wybór rozmową z koleżankami i kolegami z pracy. Jeżeli przeważają wśród nich użytkownicy któregoś z programów, to pewnie łatwiej będzie się Tobie współpracowało korzystając z tego samego.

 

Kolejnym elementem jest integracja ze środowiskiem pracy. Warto sprawdzić czy program współpracuje z Twoim edytorem tekstu (Word, LaTeX, Scrivener), czy współpracuje z Twoją bazą/wyszukiwarką artykułów, czy wydaje regularnie nowe wersje na Twój system operacyjny?

 

Część wymienionych programów jest płatna, część darmowa, a niektóre oferują oba warianty. Polecam by poprzedzić wybór wizytą w bibliotece, gdyż niektóre uczelnie mają wykupiony dostęp do programu płatnego.

 

Gdy jeszcze się wahasz pomiędzy programami to może wpisz swoje wątpliwości w Google. Jeżeli zobaczysz wiele porad i komentarzy na forach to możesz być pewna/pewien, że jest wielu aktywnych użytkowników. Gdyby pojawił się problem, to szybko znajdziesz pomoc.

 

Bez względu na decyzję z takiego programu po prostu trzeba korzystać. Wybór konkretnego jest już kwestią drugorzędną, ale musi zostać jakoś podjęta.

 

Grzegorz

Bez komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.