Twoja dziedzina badawcza w przyszłości

Academya > Kariera naukowca  > Twoja dziedzina badawcza w przyszłości

Twoja dziedzina badawcza w przyszłości

 

Większość z nas zdaje sobie prawdopodobnie sprawę z przyspieszającego rozwoju otaczającej nas rzeczywistości, szczególnie w odniesieniu do technologii komputerowej i informatycznej. Przyzwyczailiśmy się już do faktu, że od kilku ostatnich dekad wydajność naszych urządzeń stale się polepsza.

 

To, co jest mniej intuicyjne, to szybkość, z jaką to przyspieszenie się odbywa. Nasze smartfony są znacznie szybsze niż pierwsze komputery a ich wydajność cenowa jest miliard razy lepsza niż komputerów w 1980 roku. Jak się okazuje, rozwój technologii informatycznych odbywa się w sposób wykładniczy a nie liniowy. Posłużmy się prostym przykładem, aby porównać te dwa pojęcia:

  • jeśli wykonamy 30 liniowych kroków zaczynając od jednego metra to oddalimy się na mniej więcej 30 metrów;
  • jeśli wykonamy 30 wykładniczych kroków zaczynając od jednego metra to pokonamy 536870912 metrów okrążając kulę ziemską ponad 13 razy.

 

Kluczem do przewidywania przyszłości technologii jest zrozumienie krzywych wykładniczych. Na początku podwajają się małe liczby (1, 2, 4 itd.) i przyrost wydaje się powolny i liniowy. Tutaj jednak intuicja zawodzi nas całkowicie. Podwojenie wykładnicze zaczyna się powoli, zanim wykona niezwykle szybkie postępy w zaledwie kilku krokach; również połowa całego wzrostu wykładniczego ma miejsce w ostatnim kroku. Poniższy rysunek pokazuje różnicę pomiędzy liniowym i wykładniczym wzrostem w pierwszych ośmiu krokach.

 

Zależność, w której postęp przyspiesza z biegiem czasu jest tym, co futurolog Ray Kurzweil nazywa Prawem Przyspieszonych Powrotów w historii ludzkości. Dzieje się tak, ponieważ bardziej zaawansowane społeczeństwa mają zdolność do szybszego postępu niż te mniej rozwinięte. Dziewiętnastowieczna cywilizacja wiedziała więcej i miała lepszą technologię niż ludzkość w XV wieku. Nic więc dziwnego, że dokonała znacznie większego postępu w XIX wieku niż w XV wieku.

 

W ewolucji technologii informatycznej przyspieszenie jest regułą. Wykładniczy postęp był zaskakująco spójny od pierwszych komputerów. Nowa technologia powstawała tam, gdzie poprzednia została przerwana ref:

Wykładniczy wzrost przetwarzania danych będzie kontynuowany w przewidywalnej przyszłości. Ray Kurzweil zauważa, że ​​chociaż obecny cykl jest napędzany przez układy scalone, nie skończy się, gdy wyczerpiemy ich potencjał. Na horyzoncie mamy już wszak komputery kwantowe i w miarę postępującego wzrostu wykładniczego możemy oczekiwać kolejnej miliardowej poprawy mocy obliczeniowych w nadchodzących dziesięcioleciach.

 

Co to oznacza dla Twojej dziedziny badawczej?

Aby poprawnie myśleć o przyszłości naszej dziedziny badawczej, trzeba sobie wyobrazić, że rzeczywistość będzie się zmieniać o wiele szybciej za rok czy dwa lata niż widzimy to dzisiaj. Przyglądając się postępowi najbardziej intuicyjne jest dla nas myślenie liniowe. Kiedy wyobrażamy sobie postęp w następnych 30 latach, intuicja podpowiada nam żeby spojrzeć wstecz na postęp poprzednich 30 lat, jako wyznacznik tego, jak wiele się wydarzy w przyszłości. Kiedy myślimy o tym, w jakim stopniu nasza dziedzina zmieni się w XXI wieku, po prostu bierzemy postęp XX wieku i dodajemy go do roku 2000. Osoby świadome tendencji rozwoju technologii, przewidzą postęp następnych 30 lat, nie patrząc na poprzednie 30 lat, ale biorąc pod uwagę obecne tempo i dodatkowo przyspieszając je w sposób wykładniczy.

 

Dla nas, jako naukowców, kluczowym faktem jest to, że moc cyfrowej informacji infiltruje inne dziedziny i napędza je w podobnym tempie. Rozwój sztucznej inteligencji, robotyki, nanotechnologii będzie przyspieszać, co będzie skutkowało nowymi wyzwaniami i możliwościami we wszystkich dziedzinach nauki. Jak Twoja dziedzina badawcza będzie wyglądała w przyszłości? Spróbuj odpowiedzieć na to pytanie pamiętając, że przewidywanie przyszłości oznacza porzucenie intuicji.

 

Tomek

Bez komentarzy

Napisz komentarz

Komentarz
Nazwa
E-mail
Website