Formularz wyceny usługi

Sprawdź indywidualną ofertę cenową dla Twojego projektu.

Jak wygląda procedura?

✔️ Po wypełnieniu formularza w ciągu 24 godzin wyślemy Ci ofertę oraz dokładną kalkulację ceny.

✔️ Po Twojej zgodzie rozpoczniemy pracę nad Twoim artykułem, od tego czasu liczy się czas realizacji.

✔️ Pamiętaj! Ty jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, więc jeśli będziemy mieli wątpliwości do danych fragmentów – skontaktujemy się z Tobą z prośbą o wyjaśnienie.

✔️ Po zakończeniu wyślemy Ci tekst ze wszystkimi dokumentami.

  Załącz plik
  Nasza gwarancja


  Zgodnie z ustawą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wszelkie dane osobowe i materiały przesłane do Academya Sp. z o.o. objęte są ochroną danych osobowych i nie są udostępniane jednostkom zewnętrznym.   Twój plik będzie chroniony przez nasze zobowiązanie poufności. Regulamin świadczenia usług
  Dopuszczalne formaty plików to: word, pdf.
  Jeżeli chcesz przesłać nam plik w formace LaTeX, prosimy o przesłanie spakowanego pliku na adres kinga@academya.com

  Zaznacz które usługi Cię interesują
  Dane kontaktowe
  Dodatkowe uwagi


  Prosimy o skorzystanie z tego pola jeżeli jest coś, co powinniśmy wiedzieć na temat tego artykułu. Mogą to być informacje na temat wymaganego czasu realizacji, wybór języka do korekty językowej (brytyjski lub amerykański), dane do faktury, lub cokolwiek innego, co jest dla Ciebie ważne.