Śledź nas na:

Motywacja - Edukacja - Inspiracja

Umożliwiamy polskim naukowcom realizację ich pełnego potencjału

Klub Naukowca Academya

Co miesiąc dostarczamy naukowcom praktyczną wiedzę.
Pomagamy rozwinąć warsztat naukowy, inspirujemy do rozwoju osobistego.

dr BEATA STASIŃSKA

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Bezpłatny webinar

pt. „Mobbing i przeciwdziałanie mobbingowi na uczelniach”.


14.04.2023, 15:30-16:30

 Poprzez kliknięcie na „Rezerwuję miejsce”
zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe
były przetwarzane zgodnie z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
dostępną na tej stronie.

00 00 00 00

Prelegent

Abstrakt

Beata Stasińska – absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 30 lat poświęciła pracy naukowo-dydaktycznej dla polskich uczelni wyższych (Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej  oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie). Naukowo zainteresowana tworzeniem technologii przyjaznych dla środowiska nie pozostała obojętna na  nieprawidłowości awansów zawodowych, mobbing oraz łamanie praw autorskich. Współtworząc Fundację Science Watch Polska społecznie wspiera walkę  z nieprawidłowościami w środowisku akademickim. Obecnie zrezygnowała z pracy dla uczelni wyższych i od roku w Sieci Badawczej Łukasiewicz, kontynuuje pracę naukową  komercjalizując wyniki badań w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych

Uczelnie wyższe to nie tylko miejsca pracy, ale także ośrodki kształcenia postaw absolwentów – przyszłych pracowników podmiotów administracji publicznej i biznesu. Środowisko naukowe od wielu lat czyni starania, aby podnosić standardy nauczania. Trudno jednak przekazać dobre wzorce studentom bez wskazania ich własnym przykładem. Potrzeba podnoszenia standardów higieny pracy w środowisku akademickim powinna następować równolegle z podnoszeniem standardów w nauce, jako nieodzowna składowych tego postępu. Nauczyciele akademiccy kształtujący elitę naszego kraju byli i są ważnym wzorcem dla wychowanków. To właśnie społeczność akademicka powinna zwrócić najwyższą uwagę, jakie wzorce zachowań wyniosą absolwenci opuszczając mury. Stąd przede wszystkim uczelnie powinny znajdować się w czołówce krajowych podmiotów stosujących procedury i działania antymobbingowe, prowadząc w tym kierunku badania, być jednocześnie wzorcem dla innych instytucji.
Wykład pokazuje badania wprowadzania procedur antytmobbingowych na polskich publicznych uczelniach wyższych. Wskazuje, że wiele uczelni, wprowadziło procedury dopiero po opublikowaniu pierwszego raportu w roku 2019. Niepokojącym jest fakt, że wiele uczelni nie prowadzi szkoleń i nie korzysta z bezpłatnej pomocy Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli chodzi o szkolenia w tej tematyce. Niemniej jednak jak pokazuje raport z 2022 r. świadomość konieczności regulacji polityki antymobbingowej wyraźnie rośnie w środowisku akademickim.

Opinie uczestników

Webinaria organizowane przez Academya to wiedza w pigułce: doskonali mówcy, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie
i różnorodność tematów. Skorzystają z nich nie tylko naukowcy. Jestem tłumaczką konferencyjną i dowiedziałam się wielu przydatnych rzeczy na szkoleniu dotyczącym emisji głosu.
Z niecierpliwością czekam na kolejne ciekawe spotkania
z ekspertami.
Sonia Darzycka
Tłumaczka
Webinaria Klubu Naukowca są znakomitym miejscem pozykania niezbędnych umiejętności miękkich, które z pewnością przekładają się na sukces naukowy.
Prowadzący webinaria są znakomicie dobierani i zawsze przedstawiają ciekawy punkt widzenia.
Sam w nich uczestniczę i polecam wszystkim!
Wojciech Węgrzyński
Profesor Instytutu Techniki Budowlanej

Skorzystaj z naszego doświadczenia

Od 2011 roku skutecznie wspieramy polskich naukowców, redakcje i instytucje w efektywnym publikowaniu, w wiodących, międzynarodowych czasopismach naukowych. Pomagamy osiągać światowy poziom badań i publikacji.