Śledź nas na:

Rozumiemy potrzeby polskich instytucji naukowych

Od 2011 roku w Academya wspiera polskich naukowców. Unikalność naszej oferty polega na działalności zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Współpracujemy z najlepszymi trenerami w branży edukacji, nauki i badań, którzy prowadzą szkolenia, webinaria oraz warsztaty.

Prof. Tomasz Liśkiewicz

Założyciel & Partner Zarządzający

 

Profesor i dziekan na Uniwersytecie Manchester Metropolitan w Wielkiej Brytanii z ponad 20-letnim doświadczeniem w wiodących instytucjach badawczych w Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie i Polsce.

Redaktor czasopisma Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces (Taylor & Francis).

Redaktor Wydań Specjalnych czasopism dla wydawnictw Elsevier, Sage, Taylor & Francis

Członek Rad Naukowych czasopism w wydawnictwach Sage, Emerald, Taylor & Francis

Recenzent ponad 20 międzynarodowych czasopism naukowych

Certyfikowany trener (Peak Potentials, USA)

Pasjonat nowoczesnych technologii, sportów wodnych i zimowych oraz podróży

Tomasz.Liskiewicz
Grzegorz.Liskiewicz

Dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz

Założyciel & Partner Zarządzający

Adiunkt na Politechnice Łódzkiej z 10-letnim doświadczeniem na wiodących instytucjach badawczych w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Reaktor w czasopismach wydawnictw de Gruyter, MDPI

Uczestnik programu Top 500 Innovators (Uniwersytet Cambridge)

Uczestnik programu International Visitor Leadership (Departament Stanu USA)

Laureat programu LIDER (NCBiR)

Recenzent ponad 15 międzynarodowych czasopismach naukowych

Pasjonat fotografii, płyt winylowych, jazdy na nartach oraz wypraw rowerowych

Dr hab. Jan Paczesny

Senior Trener Academya

Kierownik zespołu zajmującego się „żywymi materiałami” w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie z doświadczeniem zdobytym w najlepszych jednostkach na świece, m. in. Uniwersytet w Lund (Szwecja), UC Berkley (USA), UNIST (Korea Południowa).

Autor ponad 30 publikacji w czasopismach z listy JCR

Recenzent w ponad 15 indeksowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych

Uczestnik programu Top 500 Innovators (Uniwersytet Berkeley)

Laureat Nagrody Naukowej czasopisma Polityka

Uczestnik staży i szkoleń z zakresu umiejętności miękkich oraz współpracy nauki z biznesem, m. in. w Judge Bussines School (Cambridge University), Haas Bussines School (UC Berkeley) oraz Massachusetts Institute of Technology

Kierownik grantów badawczych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr inż. Mariusz Woźniak

Senior Trener Academya


Projektant systemowy w firmie PIT-RADWAR S.A. Fizyk i elektronik z ponad 12-letnim doświadczeniem w pracy badawczo-rozwojowej. Specjalizuje się w optymalizacji i rozwoju systemów obrony przeciwlotniczej, w szczególności systemów namierzania celów i kierowania ogniem w broni artyleryjskiej.

Stypendysta Rządu Francuskiego i Ambasady Francuskiej w Polsce (doktorat co-tutelle, stypendium, grant badawczy, nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie za pracę doktorską)

Uczestnik programu Top 500 Innovators (Uniwersytet Stanforda)

Kierownik w kilku grantach badawczych, w tym we współpracy międzynarodowej, realizowanych w Instytucie Fizyki PAN

Recenzent w kilku międzynarodowych czasopismach naukowych

Pasjonat podróży, wycieczek górskich oraz fotografii, miłośnik astronomii

Mgr Olle Bergman

Konsultant Akademicki

 

Pochodzący ze Szwecji konsultant ds. komunikacji, mówca publiczny, edukator i pisarz z doświadczeniem zarówno akademickim jak i w przemyśle. Prowadzi szkolenia i wykłady dla specjalistów z branży naukowej, technicznej, R&D, i komunikacji.

Przez lata pracował z wiodącymi instytutami naukowymi, uniwersytetami, i korporacjami, m.in. Instytut Karolinska, Uniwersytet w Lunds, Politechnika Łódzka, AstraZeneca, i Scania. Specjalista w dziedzinie komunikacji naukowej, propagowaniu nauki oraz technikach prezentowania i pisania artykułów popularnonaukowych skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

Ponadto, jest pisarzem książek z dziedziny fikcji i historii powszechnej. Interesuje się językami obcymi, kulturami i społecznościami; obecnie pisze książkę dot. komunikacji dla Springer Nature.

Dr hab. Marcin Kurek

Trener Academya

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w technologii żywności a w szczególności wykorzystania błonnika pokarmowego oraz mikrokapsułkowania. W pracy naukowej zajmuje się wykorzystaniem surowców pochodzenia roślinnego w kształtowaniu jakości żywności, która może przyczynić się do zmniejszenia występowania niektórych chorób cywilizacyjnych.

Stypendysta programu TOP500 Innovators w University of Cambridge i University of Oxford

Odbywał staże naukowe oraz dydaktyczne m.in. w University of British Columbia w Kanadzie, oraz Norweskim Uniwersytecie Naukowo-Technicznym

Recenzent wielu czasopism naukowych z listy JCR

Redaktor dwóch czasopism wydawnictwa MDPI

Był kierownikiem projektu finansowanego z programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju