Śledź nas na:

Motywacja - Edukacja - Inspiracja

Umożliwiamy polskim naukowcom realizację ich pełnego potencjału

Wspieramy instytucje naukowe w całym kraju

Rozumiemy specyfikę poszczególnych dziedzin.
Szkolimy pracowników instytucji reprezentujących nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne oraz medyczne.

Mapa Polska

Fachowo szkolimy. Zapewniamy realną pomoc w podnoszeniu kwalifikacji kadry naukowej.

Program szkoleń powstał na podstawie wiedzy praktycznej, wynikającej z ponad dziesięcioletniego doświadczenia
w naszej pracy naukowej. Doskonale znamy cele i potrzeby polskich naukowców, dlatego przedstawiane na szkoleniach
metody i techniki potwierdzone są sukcesami naszych Klientów.

Wszyscy biorący udział w naszych szkoleniach otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

Tłumaczenie (2)

Szkolenia online

Łatwy dostęp do wiedzy.

Dla wygody klienta jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkie nasze szkolenia online. Pracujemy z grupami od kilku do kilkuset uczestników.
Forma online to oszczędność środków dla organizatora oraz wygoda dostępu, uczestnicy mogą się łączyć
z dowolnego miejsca.

szkolenia - Academya

Szkolenia stacjonarne

Bezpośredni kontakt i interakcja.
Forma szkolenia jest dostosowywana

do liczby uczestników. W przypadku mniejszej grupy spotkanie ma charakter interaktywnych warsztatów
z ćwiczeniami. Dla większych grup szkolenie ma formę prelekcji połączonej z ćwiczeniami
i pracą indywidualną uczestników.

Zaufali nam

Dzielimy się sprawdzonymi metodami

Już ponad 2000 osób uczestniczyło w naszych szkoleniach. 94% uczestników szkoleń potwierdziło,
że wykorzystują wiedzę ze szkoleń w praktyce. Współpracującym instytucjom oferujemy dziewięć szkoleń.

Efektywne publikowanie naukowe

Flagowe szkolenie Academya.
Uczestnicy przechodzą przez proces przygotowania publikacji naukowej od prowadzenia badań, przez pisanie manuskryptu, kontakt z redakcją, aż po promowanie dorobku naukowego.

Praktyczne Narzędzia w Pracy Autora

Uczestnicy użyją wiedzy teoretycznej
w praktyce podczas pracy nad swoimi artykułami używając wybranych narzędzi. Warsztaty są naturalnym uzupełnieniem szkolenia „Efektywne Publikowanie Naukowe”.

Jak Zakładać, Prowadzić i Rozwijać Czasopismo Naukowe

Szkolenie adresowane jest dla edytorów
i redaktorów czasopism naukowych. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jakie kroki podjąć, aby ich czasopisma zdobyły międzynarodową rangę popartą wysokim Impact Factorem.

Effective Academic Presentations

The workshop conducted in English by a Swedish academic consultant. It is aimed at those wishing to develop their skills in presenting results, speaking at seminars, conferences or lectures and to enhance their soft skills related to communication.

Efektywna Komercjalizacja Badań Naukowych

Wprowadzenie na rynek komercyjny wyników swoich badań jest ambicją
i wyzwaniem niejednego naukowca. Szkolenie to jest stworzone dla pracowników naukowych, którzy chcieliby skomercjalizować swoje badania i osiągnąć sukces w przemyśle.

LaTeX w Pracy Naukowca

Stworzenie pracy naukowej jest wyzwaniem samym w sobie, do którego nie warto dokładać problemów technicznych. Podczas szkolenia, uczestnicy nauczą się korzystać z programu LaTeX tak, aby sprawnie pisać swój artykuł naukowy.

Pisanie Pracy Doktorskiej

Pisanie doktoratu nie musi być ciężkie i chaotyczne. Na szkoleniu przeprowadzamy uczestników przez cały proces od zarysu pracy aż po jej obronę. Szkolenie jest szczególnie wartościowe dla instytucji takich jak Szkoły Doktorskie.

Academic Leadership – Zarządzanie w Środowisku Naukowym

Zarządzanie instytucją to nie lada wyzwanie. Szkolenie dostępne jedynie w Academya, dla wyższej kadry zarządzającej w środowisku naukowym, chcącej zwiększyć kompetencje w kontekście rozwoju osobistego, zarządzania zespołem oraz instytucją naukową.

Zarządzanie Projektami

Projekty są nieodłącznym aspektem pracy naukowca na każdym etapie kariery. Szkolenie jest adresowane zarówno do naukowców jak kierowników jednostek nukowych. Uczestnicy przechodzą przez cały proces zarządzania projektem tak, aby przebiegał on efektywnie. 

Rozumiemy potrzeby polskich instytucji naukowych

Od 2011 roku w Academya wspiera polskich naukowców. Unikalność naszej oferty polega na działalności zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Współpracujemy z najlepszymi trenerami w branży edukacji, nauki i badań, którzy prowadzą szkolenia, webinaria oraz warsztaty.

Dr Marcin Kurek, mgr inż. Kinga Rudnicka, dr inż. Mariusz Woźniak, dr inż. Grzegorz Liśkiewicz, prof. Tomasz Liśkiewicz, dr Jan Paczesny, mgr Olle Bergman.

Od ponad 10 lat wspieramy polskich naukowców

Zobacz, jak nasze działania postrzegają Ci, którzy już z nami pracują

Pomagamy organizacjom osiągnąć ich cele

Zbudowaliśmy wieloletnie relacje z wiodącymi polskimi Uniwersytetami, Politechnikami, instytutami
i grupami badawczymi, jednostkami medycznymi oraz samorządami doktoranckimi.

Na czym polega usługa wsparcia autora?

Usługa polega na kompleksowej pomocy w zakresie publikowania naukowego. Autor może wybrać poszczególne, lub wszystkie cztery komponenty oferty:

  • Tłumaczenie gwarantujące badaniom międzynarodowy odbiór;
  • Recenzja merytoryczna wykonana przez eksperta z dziedziny autora;
  • Korekta językowa wykonana przez brytyjskiego native speakera;
  • Wybór czasopisma dobranego do treści artykułu.
Kim są recenzenci merytoryczni?

Recenzentami współpracującymi z Academya są pracownicy brytyjskich uczelni wyższych. Zgodnie z naszymi wymaganiami, recenzent posiada minimum stopień naukowy doktora, jest międzynarodowo uznanym ekspertem w swojej dziedzinie, regularnie publikuje i występuje w roli recenzenta w czasopismach z Listy Filadelfijskiej oraz dodatkowo może być Redaktorem lub członkiem Rady Naukowej czasopism w swojej dziedzinie naukowej. Zgodnie z umową, którą zawieramy z recenzentami, ich tożsamość pozostaje anonimowa dla autorów.

Czy Academya daje gwarancję przyjęcia artykułu do druku?

Skuteczność naszych usług wynosi ponad 95%, jednak o przyjęciu artykułu do druku decyduje główny redaktor czasopisma na podstawie komentarzy wybranych przez siebie recenzentów. Ani redaktor, ani recenzenci nie mogą podlegać zewnętrznym wpływom, które mogłyby naruszyć bezstronność procesu peer-review, dlatego żadna firma nie może oferować usług, które mogłyby w jakikolwiek sposób gwarantować przyjęcie artykułu do czasopisma.

Na ile wiedza, którą dzielicie się podczas szkoleń jest uniwersalna dla różnych dziedzin?

Od 2011 roku pracowaliśmy z autorami praktycznie wszystkich dziedzin naukowych, np.: językoznawcy, artyści, inżynierowie, lekarze, przedstawiciele nauk społecznych, ekonomicznych i humanistycznych. Czasem są to grupy interdyscyplinarne, czasem jednorodne. Materiały szkoleniowe są uniwersalne, ponieważ koncentrujemy się na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach jakościowych i pomagamy autorom pisać do czasopism z Listy Filadelfijskiej.

Ilu uczestników możemy zgłosić do szkolenia?

Dowolną. My dobierzemy sposób prowadzenia szkolenia tak, aby zapewnić najlepszą interakcję z uczestnikami. Pracowaliśmy indywidualnie z grupami 2-3 osobowymi, jak również z 50-100 osobowymi. Zajęcia w małych grupach mają charakter warsztatowy z indywidualnym podejściem do uczestnika, natomiast zajęcia z większymi grupami mają charakter wykładowy, z dużą ilością interakcji.

Jakie terminy szkolenia wchodzą w grę?

Staramy się dostosować do wewnętrznych wymogów klienta i oferujemy dużą elastyczność w ustalaniu terminów szkoleń. Szkolenia wyjazdowe w siedzibie klienta planujemy zwykle z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, natomiast w przypadku szkoleń online, jesteśmy w stanie zaoferować krótszy termin oczekiwania. Nasz koordynator projektów, Kinga, zapewni indywidualne podejście do organizacji wydarzenia, dbając o efektywne ustalanie terminu, dystrybucję materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów uczestnictwa.

Skorzystaj z naszego doświadczenia

Od 2011 roku skutecznie wspieramy polskich naukowców, redakcje i instytucje.
Pomagamy osiągać światowy poziom publikacji i fachowo szkolimy kadrę naukową.