Szkolenia

Dla naukowców, którym zależy na rozwoju kariery i sukcesie zawodowym.

Intensywne warsztaty z praktykami

Pokazujemy, jak pisać artykuły naukowe w sposób zorganizowany, skuteczny i dający satysfakcję.
Dzielimy się sprawdzonymi metodami.

5 korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Program szkoleń powstał na podstawie wiedzy praktycznej, wynikającej z ponad dziesięcioletniego doświadczenia w redagowaniu, recenzowaniu oraz pisaniu artykułów do międzynarodowych czasopism naukowych.

 

Doskonale znamy cele i potrzeby polskich naukowców, dlatego przedstawiane na szkoleniach metody i techniki potwierdzone są sukcesami naszych Klientów. Prowadzimy również szkolenia w zakresie komercjalizacji wyników badań lub dla firm chcących wdrażać innowacje.

Publikuj tylko na Liście Filadelfijskiej

Pisz artykuły szybko i efektywnie

Poznaj praktyczne narzędzia i metody

Podnieś swój h-indeks

Komercjalizuj wyniki badań

Pisz skutecznie publikacje naukowe

Już ponad 1000 osób uczestniczyło w naszych szkoleniach. 94% uczestników szkoleń potwierdziło, że wykorzystują wiedzę ze szkoleń w praktyce.

Chętnie dzielimy się wieloletnim doświadczeniem w roli redaktora, recenzenta, autora. Dzięki wieloletniej działalności firmy, wiemy doskonale jakie są najczęstsze problemy polskich autorów. Odpowiadamy na nie. Przekazujemy wiedzę i narzędzia, które pozwalają szybciej napisać publikację do czasopisma z Listy Filadelfijskiej.

Szkolenie całodniowe “Efektywne Publikowanie Naukowe”:

Przygotowanie do pisania publikacji naukowej

Budowanie bazy literaturowej

Wybór czasopisma

Bibliometria

Struktura tekstu naukowego

Formowanie przekazu artykułu

System peer-review

Kontakt z redakcją

Odpowiadanie na recenzje

Promowanie dorobku naukowego

Zwiększenie szansy na cytowanie

Szkolenie całodniowe “Efektywna komercjalizacja wyników badań”:

Relacje pomiędzy uczelniami a przemysłem

Modele komercjalizacji

Budowanie ekosystemu innowacji wokół uczelni

Ocena potencjału komercyjnego pomysłu

Przykłady udanej komercjalizacji

Finansowanie innowacyjnych projektów

Działalność ekspercka

Ochrona i eksploatacja własności intelektualnej

Ścieżka aplikacji o patent

Aktywne budowanie sieci kontaktów

Warsztaty całodniowe “Praktyczne narzędzia w pracy autora”:

Zajęcia w mniejszych grupach

Praca na komputerach uczestników

Wspólna praca nad tekstem

Konfiguracja narzędzi autora

Przygotowanie zarysu tekstu

Korzystanie z narzędzi internetowych

Promocja dorobku naukowego

Polskie czasopisma stoją na progu zmiany kryteriów ewaluacji. Wśród wielu niewiadomych, kryteria jakościowe pozostają niezmienne. Dlatego w trakcie szkoleń koncentrujemy się na międzynarodowych standardach jakości. Prowadzimy szkolenia dla wydawców, redaktorów, pracowników bibliotek. Pokazujemy jak stworzyć strategię rozwoju, usprawnić pracę redakcji i dbać o jakość artykułów.

 

Szkolenie całodniowe “Prowadzenie redakcji czasopisma naukowego”

Zakładanie czasopisma naukowego

Tworzenie strategii rozwoju

Rola redaktora

Współpraca z recenzentami

Techniczne aspekty prowadzenia redakcji

Rozwój i promocja czasopisma

Jak monitorować jakość?

Droga do uznanych baz czasopism

Jako przedsiębiorczy naukowcy chętnie dzielimy się doświadczeniem z firmami. Pomagamy zrozumieć świat nauki i naukowców. Pokazujemy praktyczne sposoby na skauting technologiczny. Tłumaczymy jak nawiązać współpracę z uczelniami, wdrożyć innowację i wprowadzić na rynek nowy produkt.

 

Szkolenie całodniowe “Współpraca z uczelniami i tworzenie innowacyjnych projektów”

Aktualne trendy technologiczne

Jak szukać informacji w źródłach naukowych

Bazy artykułów naukowych i czasopism

Skauting technologiczny

Identyfikacja potencjalnych partnerów do B+R

Nawiązywanie kontaktów z naukowcami

TRIZ - opis narzędzia do tworzenia innowacyjnych rozwiązań komercyjnych

Aktywne budowanie sieci kontaktów

Zobacz, jak nasze szkolenia oceniają Ci, którzy z nami pracują

W szkoleniach kładziemy nacisk na wiedzę praktyczną. Między innymi dlatego 91% uczestników poleciłoby szkolenia znajomym.

Nie zostań w tyle

Już ponad 1000 osób uczestniczyło w naszych szkoleniach.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI