Śledź nas na:

Materiały do pobrania

Dla naukowców, którym zależy na rozwoju kariery i sukcesie zawodowym.

Praktyczne zasoby dla autorów publikacji naukowych

Skorzystaj z materiałów, które wspomogą Cię w procesie publikowania naukowego.

Pobierz poradnik, Szablon Artykułu Naukowego i wstąp do Klubu Naukowca.

Przekaz Artykułu Naukowego

Przekaz główny artykułu to element, który odróżnia wybitną publikację od dobrej. Metodyka pisania przedstawiana na szkoleniach Academya poświęca temu elementowi szczególnie dużo uwagi. Ćwiczenie pozwala zdefiniować główną myśl z jaką chcemy zostawić czytelnika publikacji naukowej.

Określ główne wnioski wynikające z artykułu

Wybierz najważniejsze z nich

Sformułuj przekaz główny

Sprawdź, czy taki przekaz trafi do czytelnika

Powiedz dość nudnym i zawiłym tekstom

Szablon Artykułu Naukowego

Twój cały artykuł na jednej stronie A3. Szablon Artykułu Naukowego to nasza unikalna propozycja planowania publikacji naukowej. Metoda oparta na światowym standardzie Business Model Canvas używanym do celów przedsiębiorczych.

Zaplanuj swój artykuł zgodnie ze strukturą IMRaD

Współpracuj nad szkicem artykułu ze współautorami

Zadbaj o jasny i przekonywujący główny przekaz artykułu

Zaproponuj tytuł artykułu, który przyciągnie uwagę

Przedstaw dyskusję wyników na międzynarodowym poziomie

Poradnik – Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego

Jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy

Chcąc pomóc Ci w pisaniu publikacji naukowych, na bazie wieloletniego doświadczenia w publikowaniu stworzyliśmy bezpłatny podręcznik.

Zawartość poradnika dobraliśmy tak, aby wprowadzić Cię w proces przygotowania, wysyłania i promowania Twojego artykułu. W poradniku piszemy o:

Publikowanie naukowe - wprowadzenie

Jakość publikacji, cytowanie i współczynniki

Listy czasopism i ich wybór

Rodzaje artykułów naukowych

Open Access czyli dostęp bez ograniczeń

Co to jest peer-review

System obsługi czasopisma

Odpowiedź z czasopisma

Formalności po akceptacji artykułu

Promowanie artykułu

Raport "Przebieg studiów doktoranckich w Polsce"

Academya 2021

Chcąc jak najlepiej poznać sytuację studentów III stopnia w Polsce, stworzyliśmy ogólnopolski raport dotyczący przebiegu studiów doktorskich. Doktoranci z całej Polski podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. W raporcie poruszamy m.in. następujące tematy:

Powody aplikowania na studia doktorskie

Relacja doktorant – promotor

Sytuacja finansowa

Problematyka pisania artykułów naukowych

Wsparcie uczelni w kwestii pisania publikacji naukowych

Zadowolenie z przebiegu studiów

Plany po zakończeniu doktoratu

Artykuł PWN Nauka „Przebieg studiów doktoranckich w Polsce. Raport Academya”

ISSN 2719-4299

Nr 2(16) Lipiec-Sierpień 2021

Udział doktorantów w pracy naukowej jest trudny do przecenienia. Poza wsparciem w prowadzeniu zajęć i realizacji projektów badawczych doktoranci są bardzo mocno zaangażowani w tworzenie publikacji naukowych, szczególnie w zakresie nauk medycznych i inżynierskich.

 

W artykule znajdziesz wiele cennych informacji na temat doktorantów w Polsce, ich sytuacji, problemów, i przemyśleń.

Publikacja naukowa „Factors afecting the citations of papers in tribology journals”

T. Liskiewicz  – G. Liskiewicz – J. Paczesny

Scientometrics (2021) 126:3321–3336

https://doi.org/10.1007/s11192-021-03870-w

Opublikowaliśmy na łamach czasopisma Scientometrics* wyniki analizy wpływu różnych czynników na liczbę cytowań w międzynarodowych czasopismach naukowych z dziedziny trybologii.

 

W publikacji znajdziesz odpowiedź na pytanie, czy elementy niezwiązane bezpośrednio z merytoryczną zawartością artykułu (długość manuskryptu, liczba cytowanych referencji, słów w tytule, oraz słów w tekście) może mieć wpływ na liczbę cytowań.
Dowiesz się też, jaki wspływ na cytowania ma liczba autorów, w tym międzynarodowych, i liczba instytucji afiliowanych.

*Wydawnictwo Springer, Impact Factor 2,867 (2019)

Skorzystaj z naszego doświadczenia

Od 2011 roku skutecznie wspieramy polskich naukowców, redakcje i instytucje w efektywnym publikowaniu, w wiodących, międzynarodowych czasopismach naukowych. Pomagamy osiągać światowy poziom badań i publikacji.