Śledź nas na:

Fundacja

Misją Fundacji Academya jest wspieranie działań na rzecz rozwoju i popularyzacji nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi, pomagając im wyrobić świadomy pogląd
na karierę zawodową.

 

Celem statutowym fundacji jest ogólnie pojęte wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych wśród uczniów i studentów, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:

Promowanie i wdrażanie systemów wsparcia, a także tworzenie systemu identyfikacji i rozwoju utalentowanych w obszarze nauk technicznych i ścisłych - matematycznych, informatycznych i inżynierskich uczniów, absolwentów szkół i studentów,

Wspieranie materialne i niematerialne projektów realizowanych przez utalentowanych w obszarze nauk technicznych i ścisłych - matematycznych, informatycznych i inżynierskich uczniów, absolwentów szkół i studentów.

Tworzenie i doskonalenie systemu zachęt do studiowania i rozwoju utalentowanych, w obszarze nauk technicznych i ścisłych - matematycznych, informatycznych i inżynierskich uczniów, absolwentów szkół i studentów.

Fundacja Academya ma wyłączność na reprezentowanie organizacji F1 in Schools w Polsce (www.f1inschools.com). Jest to jedyny adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz średnich program oficjalnie wspierany przez organizację Formula One Group oraz jeden z największych światowych konkursów promujących nauki inżynierskie wśród młodzieży. Misja inicjatywy F1 in Schools obejmuje upowszechnienie nauk inżynieryjnych i technicznych wśród młodzieży w wieku 9-19 lat, pomoc w zmianie postrzegania nauki, technologii, inżynierii i matematyki poprzez tworzenie ekscytującego środowiska edukacyjnego dla młodych ludzi. Inicjatywa ta pozwala rozwijać świadome poglądy na temat kariery w inżynierii, motoryzacji, nauce, marketingu i technologii. F1 in Schools zwiększa liczbę studentów zainteresowanych karierą inżynierską, w tym także wśród dziewcząt i kobiet, które stanowią 40% uczestniczek konkursu w kontekście globalnym.

 

Organ sprawujący nadzór: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Łodzi.

fundacja@academya.com

Adres siedziby

ul. Sienkiewicza 85/87, lok. 8,
piętro XI, 90-057 Łódź

KRS: 0000851915

NIP: 7252301383

REGON: 386630101